Erediauwa Colegiul de Drept Oba sa dovedit prima recoltă de absolvenți în 2004. Lotul unsprezecea a absolvit astăzi este deja la Facultatea de Drept.

Programul de Drept este adaptat după orientările Universității Comisiei Național care subliniază necesitatea de drept absolvenți să aibă cunoștințe în alte domenii ale activității umane, cum ar fi psihologia, Economie, Filosofie, etc, astfel încât să se aprecieze pe deplin să analizeze și să înțeleagă rolul important că legea joacă în societatea nigeriană, în special, și întreaga umanitate, în general.

Cerințele de admitere

 1. Un candidat care a dorit să se transfere de la o altă universitate trebuie să posede cerința minimă de intrare pentru admiterea la Colegiul de Drept. Formularele de cerere pot fi obținute de la Biroul de admitere al Universității. Cererea de transfer la Colegiul vor fi tratate pe cont propriu de merit.
 2. Aplicatii pentru curs care conduc la gradul I (de exemplu, în ceea ce privește "o" de mai sus), trebuie să fie pe formularele neluate obținute de la grefier, Admitere comună și Consiliul Matriculation, Abuja.
 3. În plus față de A și C de mai sus, candidații potriviți vor fi obligați să se supună unui test scris, urmat de un interviu oral.
 4. La admitere, studenții trebuie să plătească la Universitatea toate taxele prescrise de universitate și să respecte toate aceste reglementări ca sunt legate de înregistrarea și matricol.

Matricol și Înregistrare

 • Matriculation: Toți elevii noi sunt admiși în mod oficial la Universitatea din matricol. La această ceremonie, elevii noi trebuie să ia Juramantul Înmatricularea și să semneze Registrul Studenților neadmis ai Universității. Nimeni nu poate pretinde a fi un student al acestei universități până când el / ea a completat în mod corespunzător toate formalitățile de admitere.
<li>  &Icirc;nregistrare C / WINDOWS<ul><li>   To&#539;i elevii trebuie s&#259; se &icirc;nregistreze pentru programele lor de studiu &icirc;n universitate la &icirc;nceputul fiec&#259;rui an universitar, &icirc;n conformitate cu normele f&#259;cute din timp &icirc;n timp de Universitate.</li>
<li>   Un student se consider&#259; c&#259; nu s-au &icirc;nregistrat pentru programul lui / ei de studiu, dac&#259; trei s&#259;pt&#259;m&acirc;ni dup&#259; &icirc;nceperea sesiunii de el / ea nu a terminat &icirc;nregistrarea lui / ei. Numai &icirc;n circumstan&#539;e cele mai neobi&#537;nuite &#537;i cu permisiunea special&#259; a grefierului sau a reprezentantului s&#259;u, va fi permis oric&#259;rui student s&#259; se &icirc;nregistreze dup&#259; data stabilit&#259;. &Icirc;n niciun caz orice student, alta dec&acirc;t student la ocazional sau la studii postuniversitare se &icirc;nregistreaz&#259; cinci s&#259;pt&#259;m&acirc;ni de la &icirc;nceperea anului universitar. Se va percepe o tax&#259; pentru &icirc;nregistrare tardiv&#259;. Procedura de &icirc;nregistrare trebuie s&#259; includ&#259; urm&#259;toarele:<ul><li>    Plata taxelor, taxe &#537;i alte taxe.</li>
<li>   intrare atent&#259; a tuturor informa&#539;iilor necesare pentru a fi completate &icirc;n Formularul de &icirc;nregistrare</li>
<li>    Ob&#539;inerea de aceasta, semn&#259;tura tuturor autorit&#259;&#539;ilor universitare corespunz&#259;toare.</li>
<li>    Returnarea formularele de &icirc;nregistrare ofi&#539;erilor de colegiu lor respective nu mai t&acirc;rziu la data limit&#259; numit pentru &icirc;nregistrare.</li>

 • Modificări ale Cursuri / Programe de studiu: La înregistrare, studenții trebuie să caute mai întâi sfatul șeful de departamente cu privire la alegerea cursului / programelor de studiu pentru a evita schimbări frecvente și inutile după înregistrare. Elevii, care au motive autentice pentru a schimba cursurile după înregistrarea inițială la începutul sesiunii, trebuie să facă acest lucru în modul prescris în termen de cel mult două săptămâni după ultima zi de înregistrare. Pentru studenții proaspete, nici o schimbare de cursuri / programe de studii pot fi autorizate să adauge și sau pentru a șterge desigur, în primele două săptămâni de-al doilea semestru. "Adăugați și Ștergere formular pot fi obținute de la Biroul Academic după plata taxei stabilite.
 • Schema de studiu

  1. Se furnizează un program de cinci ani a cursurilor care duc la gradul de licențiat în drept, care urmează să fie notată cu LL.B. literă, care poate fi acordată cu onoruri sau o diplomă de trecere pentru a salva studenții de intrare directă, care va fi supus la patru ani de program de cursuri.
  2. Instrucțiuni în consiliul Colegiului este de cursuri și studenții vor fi necesare pentru a lua o astfel de combinație aprobată de cursuri ca Senatul poate, pe baza recomandărilor consiliului Colegiului din timp în timp determinat.
  3. Tutorial clase vor fi efectuate în toate cursurile, a căror prezență este definit ca un contact de curs pe săptămână. Acest lucru este modelat în conformitate cu grupuri de discuții, în conformitate cu ceea ce operează în cadrul Facultății de Drept, inclusiv utilizarea de e-mail-uri pentru a transmite materiale didactice pentru studenți.
  4. Cursuri sunt evaluate în ceea ce privește unitățile de curs. Într-o unitate de curs se definește ca fiind o prelegere pe săptămână.
  5. Un student trebuie să li se permită să scrie examinarea lui / ei, dacă el / ea are cel puțin 75% (șaptezeci-uf la suta) frecventarea orelor de curs pe parcursul semestrului.
  6. Există cinci niveluri de cursuri numerotate.
  • 111-199
  <li>211-299</li>
  <li>311-399</li>
  <li>411-499</li>
  <li>511-599</li>
  

  Numerele de curs sunt precedate de un cod / departament trei program de caractere subiect. Determinarea clasei de studii universitare se bazează pe performanța la toate nivelurile.

  Program predat în:
  • Engleză

  Vezi 2 mai multe cursuri de la Igbinedion University, Okada »

  Acest curs este Bazat în Campus
  Start Date
  Mart 2020
  Duration
  5 anii
  La zi
  După locații
  După dată
  Start Date
  Mart 2020
  Termen limită de aplicare

  Mart 2020

  Location
  Termen limită de aplicare
  End Date