Keystone logo
Armenia

Cele mai bune universități pentru Drept Programe în Armenia 2024

Numărul de instituții: 2
    • Yerevan, Armenia

    Yerevan State University ofer? educa?ie de înalt? calitate pentru a asigura competitivitatea absolven?ilor s?i pe pia?a local?, precum ?i pe pia?a mondial? a muncii. Pentru a face fa?? provoc?rilor contemporane ?i pentru a-?i îndeplini eficient misiunea educa?ional?, YSU î?i îmbun?t??e?te continuu profilul ?i con?inutul programelor sale educa?ionale, aplic? metode moderne de predare ?i înv??are ?i ofer? studen?ilor servicii de sprijin eficiente.

    • Yerevan, Armenia

    Eurasia International University oferă educație pe cele trei niveluri ale Cadrului Național de Calificări al Republicii Armenia: Licență (nivel VI), Master (nivel VII), Cercetător (Candidat la diplomă științifică în știință (nivel VIII)).