Keystone logo
Republica Moldova

Cele mai bune universități pentru Drept Programe în Republica Moldova 2023

Numărul de instituții: 4
  • Chisinau, Republica Moldova

  Începând cu anul 1991, anul declarării Independenței, Republica Moldova a pornit pe drumul anevoios al transformărilor politice, economice și sociale. În condițiile economiei de piață, ce s-au impus ca o legitate obiectivă a istoriei, și după desființarea Uniunii Sovietice, țara noastră s-a constituit ca stat pornind, practic, de la un nou început.

  • Chisinau, Republica Moldova

  Universitatea Tehnică din Moldova a fost înființată în 1964 cu denumirea inițială „Institutul Politehnic”, bazată pe specialități inginerești și economice transferate de la Universitatea de Stat din Moldova. În primul an de studiu (1964 - 1965) universitatea avea 5140 de studenți (dintre care 2085 studenți cu normă întreagă), grupați în cinci facultăți: Electrotehnică, Mecanică, Tehnologie, Construcții, Economie. Personalul didactic număra 278 de profesori, dintre care doar 36 aveau diplome academice și titluri științifice.

  • Chisinau, Republica Moldova

  Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM) este o instituție de învățământ privat superior, o parte componentă a sistemului de învățământ din Republica Moldova și activează în conformitate cu legislația aferentă.

  • Chisinau, Republica Moldova

  Free International University of Moldova (ULIM) a fost fondată în 1992 prin Hotărârea Guvernului și este acreditată de Consiliul Național pentru Evaluare și Acreditare Academică a Republicii Moldova. Pe baza principiului „non-profit”, ULIM funcționează conform Constituției și legilor care guvernează sistemul de învățământ superior din Republica Moldova. Free International University of Moldova oferă studenților oportunitatea de a combina cunoștințe teoretice și practice, într-un mediu multi-și interdisciplinar, pregătindu-i să intre pe o piață globală a muncii. Cu peste 30% din corpul studenților fiind internațional, universitatea este implicată intens în procesele de internaționalizare, facultățile noastre oferind 76 de programe de studiu în patru limbi (română, rusă, engleză și franceză) la nivel de licență, master și doctorat. Instituția noastră oferă servicii și facilități pentru studenți de înaltă calitate (hotel universitar, reședință modernă, cantine, cafenele, cluburi, facilități de agrement și sport, bibliotecă, laboratoare informatice / media, clinică judiciară etc.).