Keystone logo

Cele mai bune universități pentru Drept Programe în România 2023

Numărul de instituții: 53
  • Pitești

  Prima școală de învățământ superior din Pitești a fost înființată în 1962 și a fost numită „Institutul Pedagogic de 3 ani” cu specializări pedagogice în Matematică, Fizică, Biologie, Chimie, Filologie și Educație fizică și Sport. A urmat deschiderea specializărilor tehnice, ceea ce a dus la înființarea Institutului de subingineri (1969), unit în 1974 sub numele de Institutul de învățământ superior.

  • Târgoviște

  Începuturile învățământului superior din Târgoviște datează din Evul Mediu Românesc, când, între 1672 și 1678, orașul a găzduit prima Școală de Drept din Țara Românească. Învățământul superior și-a reluat misiunea într-o unitate oficială după Revoluția din 1989, când, în 1991, Colegiul Universitar Tehnic și Economic și-a deschis porțile. Pe lângă pregătirea și cercetarea sa științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște include centre de educație continuă, în acord cu cerințele mediului socio-economic actual.

  • Oradea

  Misiunea Universit??ii din Oradea este de a oferi educa?ie ?i cercetare la un standard înalt de calitate într-un context na?ional ?i interna?ional de dezvoltare social?, profesional? ?i, nu în ultimul rând, de dezvoltare intelectual? a individului ?i, în acela?i timp, de a contribui la dezvoltarea social? ?i cultural? a Oradiei. Aceste misiuni sunt modelate de obiective cum ar fi atragerea studen?ilor din întreaga lume, pozi?ionarea universit??ii printre cele mai bune institu?ii de înv???mânt din ?ar? ?i din Europa ?i transmiterea unei comunit??i mai largi importan?ei ?i importan?ei educa?iei academice ?i a cercet?rii ?tiin?ifice în general ?i a una condus? în special în aceast? universitate, în special. Universitatea din Oradea a concretizat rela?iile interna?ionale cu 352 de institu?ii din 39 de ??ri.

  • Cluj-Napoca

  Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) este în prezent cea mai mare universitate din România, care găzduiește aproximativ 47.000 de studenți înscriși la licență, master sau doctorat. programe în anul universitar 2019-2020. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FSEGA) din UBB este cea mai bună instituție română de învățământ superior în economie și afaceri.

  • Alba Iulia

  Ca instituție publică de învățământ superior, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia trece printr-o nouă etapă a existenței sale, etapă marcată de cele trei principii care stau la baza actualului mandat al conducerii universității: performanță, calitate și consecvență. În calitate de universitate relativ tânără - sărbătorim 28 de ani de existență în 2019 -, Universitatea noastră este pe deplin conștientă de scopul și rolul său în cadrul sistemului de învățământ superior din România și se raportează constant la tradiția sistemului educațional din Transilvania.

  • Iași

  Unul dintre cele mai vechi și tradiționale locuri de învățământ din România, a fost fondat în 1879 ca Facultate de Medicină, ulterior fiind asociat cu alte trei instituții care completează zona de instruire medicală - Facultatea de Farmacie, Facultatea de Stomatologie și Facultatea de Medicină Bioinginerie.

  • Bucharest

  In general, both within the country and abroad, the University of Bucharest is considered to be the most important educational, research and cultural institution in Romania. During its 150 years of existence, it has achieved a steadfast national and international prestige. The numerous generations of students and professors have succeeded in asserting our University as one of the benchmark institutions for the whole Romanian society, as it is the first existing Romanian institution to ever reach the top 600 universities of the world.

  • New York
  • Athens
  • Bucharest
  • + 10 Mai mult

  Unicaf este o organizație educațională globală cu sediul în Europa, care oferă burse pentru candidații eligibili pentru a urma studii universitare cu universitățile partenere, în prezent Universitatea din Suffolk (Marea Britanie), Universitatea John Moores din Liverpool (Marea Britanie), Universitatea din South Wales (Marea Britanie) , Universitatea din California, Extensia Riverside (SUA) și Universitatea Unicaf cu mai multe campusuri (Africa).

  • Bună Ziua

  Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca (PTI) este o universitate independentă acreditată de Ministerul Educației din România. Scopul său principal este de a instrui miniștri reformați, luterani și unitarieni. Institutul dorește să pună teologia în slujba comunităților bisericești, care trăiesc într-o societate multiculturală și multiconfesională.

  • Petroșani

  University of Petrosani are o lungă și frumoasă tradiție, fiind succesorul Institutului Minerit, care a funcționat în București de peste 80 de ani. În anul universitar, din 1957 până în 1958 a început la Petrosani. Doar câteva universități se pot mândri cu o astfel de descendență certificată prin decretul AI Cuza din 1864 care a înființat „Școala de Poduri, Autostrăzi, Mine și Arhitectură”.

  • Sfântu Gheorghe

  Sapientia Hungarian University of Transylvania este universitatea independentă a comunității maghiare din România, care își propune să ofere educație membrilor comunității noastre și să efectueze cercetări științifice la un nivel profesional înalt. Ne considerăm responsabili pentru cunoștințele studenților noștri, pentru profesorii noștri și viitorul colegilor, pentru calitatea activității noastre de cercetare și transparența în operațiunile noastre.

  • Brașov

  Transilvania University of Brașov (UNITBV) este cea mai mare universitate din centrul României; este o universitate cuprinzătoare care oferă programe de studiu în 43 de domenii.

  • Bucharest

  Dimitrie Cantemir "Christian University este o instituție de învățământ superior și cercetare științifică privată gratuită și deschisă, fondată conform principiului proprietății private, garantată de Constituție. Universitatea Independentă" Dimitrie Cantemir ".

  • Sector 2

  Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti a fost fondată în anul 1990 ca institutie particulara de învatamânt superior, non-profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ, prin Legea 135/ 24 mai 2005 şi reacreditată în anul 2009 în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, cu calificativul “ÎNCREDERE”.

  • Bucharest

  Universitatea ″Nicolae Titulescu″ din Bucuresti s-a afirmat ca o institutie de învatamânt autentica, serioasa, ca o prezenta distincta si larg apreciata în peisajul învatamântului superior din tara noastra. Beneficiind, înca de la înfiintare, de un corp profesoral de elita, activitatea universitatii noastre s-a desfasurat sub semnul calitatii si exigentei.